Fundusze Europejskie

Wstęp

 O nas

ZAP Rachunkowość Sp. z o.o. powstała w 1999 roku wyniku restrukturyzacji ZAP S.A. z myślą o małych i średnich firmach. Naszą misją jest wszechstronna oraz kompleksowa pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu rachunkowości i informatyki poparta wieloletnim doświadczeniem.

Nasz zespół tworzą wysokiej klasy specjaliści z dziedziny rachunkowości i informatyki, którzy stosując najnowsze technologie informatyczne wspierają użytkowników przy napotykaniu problemów.

Profesjonalny i zgrany zespół naszej firmy zapewni Państwu terminową i na najwyższym poziomie obsługę. Skuteczność i doświadczenie to nasze atuty.

Szukasz rzetelnego partnera w biznesie? Jesteś zaciekawiony i chciałbyś dowiedzieć się więcej? Proszę skontaktuj się z nami używając formularza lub zadzwoń w celu natychmiastowego uzyskania informacji lub umówienia się na spotkanie.

 Projekty unijne

ZAP Rachunkowość Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Opracowanie systemu Smart Work2B szansą na wzrost konkurencyjności ZAP Rachunkowość Sp. z o.o."


Projekt nr RPWP.01.02.00-30-0115/17-00
w ramach Osi Priorytetowej 1 "Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka"
Działanie 1.2 "Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski"
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu umożliwiającego kompleksowe monitorowanie prac produkcyjnych przedsiębiorstwa.
Efektem planowanym jest zwiększenie zakresu oferowanych rozwiazań dotyczących wsparcia optymalizacji efektywności zarządzania produkcją.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 853 196,32 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 632 098,36 zł

Fundusze Europejskie

 Aktualności

W miesiącu maju 2018 roku nasza firma uczestniczyła w targach farmaceutycznych Vietnam MEDI-PHARM


Udział w targach realizowany był w ramach projektu pozakonkursowego "Gospodarna Wielkopolska" współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Logotypy, Gospodarna Wielkopolska

Księgowość

Księgowość

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów w dziedzinie rachunkowości. Oferujemy nie tylko prowadzenie rachunkowości/księgowości lecz również kadr i płac. Na bieżąco aktualizujemy wiedzę podatkową poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz lekturę fachowej prasy. Kliknij poniżej po więcej szczegółów.

Szczegóły

Obraz

ZAPR-system

Jesteśmy twórcami aplikacji ZAPR-system służącej do wspierania zadządzania przedsiębiorstwem. Jest to system ciągle rozwijany i ulepszany. Dodajemy nowe elementy, które są konsultowane z jego użytkownikami aby uczynić aplikację wygodną w użytkowaniu, a zarazem aby było to rzetelne narzędzie pracy. Kliknij poniżej po więcej szczegółów.

Szczegóły

Informatyka

Informatyka

Od samego początku istnienia naszej firmy specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze informatycznej naszych klientów. Dysponujemy kadrą pracowników posiadających szerokie kompetencje oraz doświadczenie w zakresie usług związanych z zagadnieniami informatycznymi. Kliknij poniżej po więcej szczegółów.

Szczegóły


Księgowość / Rachunkowość

 Finanse i księgowość

Żyjemy w dynamicznie rozwijającym się świecie, w którym niezbędne są kompleksowe usługi księgowe, dla których to gwarantujemy wysoką jakość usługi. Jesteśmy zespołem składającym się z osób o bogatym doświadczeniu zawodowym i najlepszych kwalifikacjach. Z każdym klientem indywidualnie ustalamy warunki współpracy. Specjalizujemy się w obsłudze spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek jawnych, cywilnych oraz dla osób fizycznych prowadzących działalności gospodarcze.

Proponujemy Państwu:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów dla spółek osobowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • Doradztwo w zakresie organizacji systemów rachunkowych i finansowych
 • Opracowywanie analiz finansowo - ekonomicznych
 • Pełną obsługę kadrowo - płacową
 • Obsługę podatkową i ZUS należności pracowniczych
 • Rozliczenia z ZUS-em
 • Sprawozdania dla GUS
 • Oraz inne usługi w zakresie obsługi finansowej
Aby zapewnić wysoką jakość świadczonych usług stawiamy na rzetelność, fachowość oraz bezpieczeństwo. Realizujemy to poprzez:
 • zatrudnienie odpowiedniej klasy fachowców, "opiekunowie" poszczególnych klientów legitymują się uprawnieniami do prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • na bieżąco śledzimy i wprowadzamy w życie wszelkie zmiany w prawie bilansowym i podatkowym
 • wykorzystujemy systemy komputerowe dostosowane do specyfiki rozliczeń danego podmiotu (autorski program o nazwie ZAPR-system obejmujący m.in.: zamówienia, zakupy, sprzedaż, kadry, raporty, produkcję). Chcesz wiedzieć więcej?
 • zapewniamy całkowitą poufność informacji
 • działalność w zakresie rachunkowości objęta jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej
W ramach prowadzonej działalności nie ograniczamy się tylko do miasta Ostrów Wielkopolski, lecz nawiązujemy współpracę również z klientami na obszarze całego kraju. Dzięki temu z naszych innowacyjnych rozwiązań może skorzystać każdy przedsiębiorca. Jesteśmy rzetelnym i solidnym partnerem; patrnerem godnym zaufania.

Informatyka

 IT

Nasza firma udzieli Państwu wszelkich informacji oraz porad z zakresu IT. Pomożemy dobrać odpowiednie dla Państwa rozwiązania spośród całej masy dostępnych na rynku możliwości. Zapewniamy profesjonalne działania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy. Oferujemy Państwu pomoc i wsparcie techniczne w zakresie nastepujących usług informatycznych:

 • Przetwarzania danych
 • Naprawy baz danych
 • Doradztwa, wdrożenia i szkolenia
 • Serwis sprzętu i oprogramowania komputerowego
  Usługa ta polega na bieżącym zajmowaniu się sprawami związanymi ze sprzętem oraz oprogramowaniem w Państwa firmie. Reagujemy w przypadku:
  • awarii komputera lub programu
  • potrzeby zmodernizowania sprzętu
  • potrzeby dostarczenia nowych licencji do programów
  • potrzeby instalacji nowego oprogramowania
 • Wirtualizacja serwerów
  • Wirtualizacja serwerów to technologia, która pozwala na uruchomienie wielu niezależnych od siebie serwerów(inaczej wirtualnych maszyn) na jednym komputerze. Każda z tych maszyn może być obsługiwana przez inny system operacyjny.
 • Pomagamy użytkownikom w Twoim biurze poprzez tzw helpdesk
 • Instalujemy oraz administrujemy serwerami (Linux/Unix/Windows)
 • Tworzymy, modernizujemy infrastrukturę sieciową opartą o okablowanie strukturalne (miedziane)
  • Dostarczamy sprzęt sieciowy (switch'e, routery etc.)
 • Tworzymy proste strony WWW wizytówki oraz bardziej rozbudowane serwisy
Jesteśmy także twórcami aplikacji ZAPR-System. Aplikacji, która może służyć do wsparcia właśnie Twojego przedsiębiorstwa. Chcesz wiedzieć więcej?


ZAPR-system

 Kompleksowy system zarządzania produkcją

Przy aktualnych możliwościach wyboru systemów klasy ERP, wiele przedsiębiorstw boryka się z problemem doboru właściwej opcji. Opcji, która najlepiej sprawdzi się w użytkowaniu w ich warunkach. Tej klasy oprogramowanie dla firmy to zwykle spora i długofalowa inwestycja. Pomimo dużej konkurencji na rynku od wielu lat tworzymy i nadal ciągle rozwijamy, system właśnie dla Twojego biznesu. Ciągłe zdobywanie doświadczenia w danej branży zaowocowało wieloletnią współpracą z wieloma firmami przy wdrażaniu jak i obsłudze ciągłej (m.in. serwis i aktualizacje).

ZAPR-system - System zarządzania produkcją, dystrybucją i kosztami. Umożliwia między innymi podejmowanie decyzji: co produkować, ile, jakimi metodami, i za pomocą jakich środków, aby uzyskane wyniki ekonomiczne były optymalne dla przedsiębiorstwa. Lista korzyści, jakie system daje przedsiębiorstwu jest dość długa, a najważniejsza to optymalizacje procesów biznesowych zachodzące we wnętrzu jak i najbliższym otoczeniu przedsiębiorstwa poprzez oferowanie gotowych narzędzi automatyzujących wymianę danych z kooperantami w całym łańcuchu logistycznym. Komputer jedynie wspomaga poczynania człowieka w procesach zarządzania produkcją, podjęcie decyzji zawsze pozostawiamy człowiekowi.
Przyjęty typ konstrukcji systemu pozwala na zastosowanie go w dowolnym przedsiębiorstwie, niezależnie od struktury, specyfiki, branży lub profilu produkcji. Ważną konsekwencją wprowadzenia ZAPR-system w przedsiębiorstwie jest uwspólnienie zasobów informacji. Zbierane przez system informacje o zaistniałych zdarzeniach gospodarczych stają się dobrem przedsiębiorstwa, a nie prywatnym zasobem operatora.

 Podstawowe cechy systemu:

 • Kompleksowość funkcjonalna (system zakresem obejmuje wszystkie sfery działalności techniczno-ekonomicznej organizacji),
 • Integracja danych i procesów odnosząca się zarówno do wymiany danych wewnątrz obiektu jak i z jego otoczeniem,
 • Elastyczność funkcjonalna i strukturalna (maksymalne dostosowanie rozwiązań sprzętowo programowych do potrzeb obiektu w momencie instalacji systemu oraz jego dynamiczne dopasowywanie się do zmian zachodzących w trakcie eksploatacji),
 • Otwartość (skalowalna architektura, możliwość rozszerzania systemu o nowe moduły oraz łączenia z systemami zewnętrznymi),
 • Zaawansowanie merytoryczne (w celu zapewnienia pełnego informatycznego wsparcia procesów informacyjno-decyzyjnych),
 • Zaawansowanie technologiczne (gwarantuje zgodność z aktualnymi standardami sprzętowo-programowymi oraz podstawą do dalszego rozwoju),
 • Zgodność z polskimi przepisami (np. z ustawą o rachunkowości).

 ZAPR-system - spełnianie szeregu wymagań:

 • Dostępność dla użytkownika wszystkich zasobów informacyjnych, które są mu niezbędne dla podejmowania decyzji oraz wykonywania przez niego zadań.
 • Aktualność dostarczanych informacji (zgodna z potrzebami).
 • Rzetelność rozumiana jako prawdziwość, czy też wiarygodność dostarczanych informacji.
 • Kompletność rozumiana jako różnica między informacją źródłową, a informacją otrzymana przez użytkownika.
 • Porównywalność - wymaga się, aby informacje z jednej dziedziny lub dziedzin pokrewnych umożliwiały przeprowadzenie analizy porównawczej.
 • Niezawodność systemu na określonym poziomie zależnym od specyfiki działalności organizacji.
 • Przetwarzalność.
 • Elastyczność, czyli zdolność systemu do przyswajania informacji pochodzących z różnych nadajników i mających różną postać, zdolność dostosowania się do stale zmieniających się potrzeb użytkowników oraz zdolność do reagowania na zmiany dokonujące się zarówno wewnątrz organizacji, jak i w jej otoczeniu.
 • Wydajność rozumiana jako zdolność systemu do przes-ania i przetwarzania w sensie fizycznym określonej ilości informacji w jednostce czasu.
 • Ekonomiczność rozumiana jako szereg kryteriów związanych z efektami i kosztami projektowania, wdrożenia i eksploatacji systemu.
 • Czas reakcji systemu, - czyli czas odpowiedzi systemu na zadanie pytanie.
 • Szczegółowość - jest to wymaganie, co do detalizacji informacji, jaką musi zapewniać eksploatowany system informacyjny.
 • Stabilność systemu, czyli jego odporność na zakłócenia wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Priorytetowość rozumiana jako możliwość realizowania przez system odpowiedzi w określonej kolejności wg określonego priorytetu, np. związanego z pozycją użytkownika w hierarchii organizacji.
 • Poufność - możliwość zdefiniowania zakresu dostępnych informacji dla poszczególnych użytkowników systemu.
 • Bezpieczeństwo, które może być określone skalą możliwości odzyskania przypadkowo utraconych danych.
 • Łatwość użytkowania - jest to bardzo subiektywne kryterium, trudne do wyrażenia ilościowego, ale bardzo istotne dla użytkownika.

 ZAPR-system i niektóre wspierane przez niego procesy

Mocno rozbudowane moduły produkcyjne, dla których podstawą są konstrukcje oraz technologie wyrobów. Definiowane drzewa technologiczne odzwierciedlające budowę danego wyrobu oraz sposobu jego wytwarzania (operacje). Do każdego elementu określone materiały i/lub półfabrykaty oraz przypisane operacje, które trzeba wykonać, aby wyprodukować dany element. Do operacji przypisywane są wydziały, stanowiska, maszyny, narzędzia oraz czasy i stawki. Informacje te pozwalają wykonać wstępną kalkulację kosztów wyprodukowania wybranego wyrobu. Dokumentacja technologiczna stanowi podstawę do określenia norm materiałowych i czasowych do celów rozliczenia produkcji.
Moduł konstrukcyjno-technologiczny współpracuje również z innymi programami (Autodesk, AutoCad, itp.). Jest to współpraca dwukierunkowa. Można importować tabliczki z gotowych rysunków konstrukcyjnych do systemu i na tej podstawie budować konstrukcję w module konstrukcyjnym, jak również istnieje możliwość eksportu danych z systemu celem automatycznego utworzenia tabliczki konstrukcyjnej w innym programie.
Już na etapie przyjmowania zamówienia istnieje kontrola dostępnych zasobów magazynowych i zdolności produkcyjnych. Zapewniony wgląd do bieżących stanów magazynowych pozwala zarezerwować określone wyroby, towary dla danego klienta. Istnieje również możliwość wglądu do planów produkcyjnych celem określenia terminu dostępności tych dóbr, których aktualnie nie ma w magazynie. System umożliwia kilkupoziomowe zatwierdzanie zamówień, w zależności od potrzeb firmy (np. zamówienie wprowadzone, potwierdzone przez dział handlowy, zatwierdzone przez dyspozytora produkcji, itd.). Każdemu zamówieniu można przypisać harmonogram fakturowania oraz harmonogram wysyłek. Możliwość obserwacji zaawansowania realizacji całości jak również poszczególnych pozycji zamówienia (wydania z magazynu, ilości pozostałe jeszcze do wydania, wystawione faktury, itp.). System umożliwia również ewidencję ofert wysyłanych do naszych potencjalnych odbiorców. Przygotowana wcześniej oferta może być podstawą do automatycznego wygenerowania zamówienia w przypadku jej zatwierdzenia przez klienta.
Podstawą planowania produkcji mogą być zamówienia od odbiorców, plany sprzedaży, ilości wynikające z konieczności utrzymywania zapasów magazynowych na ustalonym poziomie lub inne czynniki. System udostępnia narzędzia do realizacji tego procesu na różne sposoby. System pokazuje aktualne stany magazynowe wyrobów oraz już zaplanowane zlecenia produkcyjne. Otrzymuje, więc pełną informację, jaka ilość danego wyrobu, na kiedy jest potrzebna oraz jakie ilości w tym samym czasie będą dostępne, a w efekcie ile i na kiedy należy wyprodukować. Można również wykorzystać określone stany minimalne i maksymalne dla danego wyrobu. Można sporządzać plany na dowolne okresy. Plany mogą być realizowane w całości lub jako zlecenia cząstkowe w krótszych okresach czasowych. Sporządzanie planów odbywa się jednolicie. Dzięki tym narzędziom można sprawnie zaplanować produkcję wyrobów tak, aby na bieżąco reagować na potrzeby rynku bez konieczności utrzymywania dużych zapasów magazynowych.
System dostarcza również narzędzia pozwalające symulować próbne zlecenia, sprawdzać czy produkcja będzie w stanie je zrealizować w określonym czasie oraz czy zasoby produkcyjne będą przy określonych założeniach optymalnie wykorzystane. Można próbnie zlecać różne ilości poszczególnych wyrobów i obserwować, jak te ilości wpływają na koszt jednostkowy danego wyrobu a jednocześnie badać czy dostępne zasoby są wystarczające do realizacji zlecenia w ilości najbardziej optymalnej. Robiąc kilka alternatywnych symulacji planów produkcyjnych można ocenić, która z nich będzie najbardziej rentowna.
System umożliwia dokładne rozliczanie zasobów zużytych do produkcji w porównaniu z normami wynikającymi z technologii produkcji tych wyrobów. dobra wydawane do produkcji poszczególnych wyrobów. Można również ewidencjonować braki oraz odpady powstałe w procesie produkcyjnym. W każdym momencie można sprawdzić, jakie ilości materiałów, półwyrobów wynikały z planu produkcji a jakie ilości zostały już pobrane i reagować w przypadku jakichkolwiek przekroczeń zakładanych norm oraz określić miejsce i przyczynę ich powstania. Podobnie jest z zasobami czasowymi. Na bieżąco można obserwować, jakie normy czasowe były zaplanowane na wykonanie danych operacji, a jaki był rzeczywisty czas ich wykonania. W przypadku przekroczeń można określić, kiedy, na jakich wyrobach i jakich operacjach one wystąpiły oraz kto je spowodował. Dzięki tym informacjom można określić wolne moce produkcyjne, a w efekcie zadbać o ich maksymalne wykorzystywanie. Wbudowane analizy są źródłem informacji potrzebnych do optymalnego planowania produkcji. Funkcje systemu wspomagają obsługę produkcji kontraktowej. Możliwe jest tworzenie wycen i ofert na podstawie podobnych zleceń, realizowanych w przeszłości. Dokumentacja wykonawcza zlecenia może być tworzona w systemie lub importowana z zewnętrznych programów. Na podstawie dokumentacji tworzony jest budżet kosztów i przychodów oraz wyliczane są zapotrzebowania materiałowe. W każdym momencie można obserwować zaawansowanie ilościowe realizacji kontraktu na tle jego budżetu. Realizacja może być podzielona na dowolne etapy, np. przygotowanie dokumentacji, produkcja, montaże itp.
System udostępnia operatorowi szczegółową informację na temat zasobów zgromadzonych w magazynach oraz potrzebnych do realizacji produkcji bieżącej i planowanej. Dzięki zaawansowanym analizom można na bieżąco obserwować bilans tych potrzeb i śledzić zaawansowanie realizacji wysłanych wcześniej zamówień. Analizy te pozwalają szybko i sprawnie określić lokalizację i przyczynę ewentualnych opóźnień w dostawie materiałów potrzebnych do produkcji. Można stwierdzić, czy opóźnienie jest winą działu zaopatrzenia, czy też dostawcy, który nie dotrzymuje terminów realizacji określonych w zamówieniu. Natychmiast po przyjęciu dostawy do magazynu informacja o tym zdarzeniu jest dostępna w dziale zaopatrzenia. Magazynier na etapie przyjmowania do magazynu może stwierdzić, czy dostawa jest zgodna z zamówieniem (ceny, ilości). Na podstawie tych informacji można automatycznie prowadzić system oceny dostawców. Zamówienia mogą być generowane również na podstawie zarejestrowanych w systemie ofert poszczególnych dostawców. W firmach o profilu handlowym bardzo pomocną jest opcja planowania zaopatrzenia na podstawie prognoz sprzedaży w wybranym okresie. Zastosowanie tych mechanizmów pozwala precyzyjnie określić potrzeby i zaplanować dostawy. Dzięki temu można w znacznym stopniu zmniejszyć czas zalegania materiałów lub towarów na magazynie oraz ograniczyć lokowanie zasobów finansowych w dobra, które w najbliższym czasie nie będą wykorzystane do produkcji lub sprzedawane.
Na bieżąco dostępne są informacje o aktualnych zapasach materiałów, towarów czy wyrobów, niezależnie od tego czy znajdują się one w jednym czy kilku magazynach. Ewidencja magazynowa może być prowadzona w dowolnej liczbie lokalizacji z zastosowaniem wybranej metody wyceny rozchodów (Fifo, Lifo, ceny średnie, ceny stałe ewidencyjne) i przy zastosowaniu zdefiniowanych pod potrzeby użytkownika dokumentów. Zapisy na poszczególnych kartotekach mogą być dodatkowo uszczegółowione o np. daty ważności, serie, numer atestu, dla każdej partii materiału lub towaru przyjmowanej do magazynu. W dowolnym momencie może być przeprowadzana i rozliczana inwentaryzacja ciągła lub okresowa z automatycznym wyliczeniem różnic inwentaryzacyjnych. System umożliwia również sporządzanie wszelkiego rodzaju analiz stanów i obrotów magazynowych np. wiekowanie zapasów oraz wspomaga utrzymywanie poziomu zapasów na określonym poziomie (zapas minimalny/maksymalny) zarówno w konkretnym magazynie jak i całej firmie.
System posiada bardzo rozbudowane analizy rozrachunków z kontrahentami, co pozwala precyzyjnie określić grupę kontrahentów, którzy mają zostać poddani analizie. Podstawą wyboru mogą być różne dane zapisane w kartotece kontrahentów (np. kraj, województwo, branża) lub szczegóły dotyczące płatności (np. kwota, waluta, ilość dni po terminie lub przed terminem). Pełny wgląd do dokumentów sprzedażowych i zakupowych, które składają się na kwotę rozrachunków. Dla dowolnie wybranych dokumentów można wydrukować dokumenty rozrachunkowe. Ich postać jest definiowana za pomocą specjalnego edytora, więc nie ma żadnych ograniczeń, co do ich treści. Mogą to być przykładowo wezwania do zapłaty, kompensaty, informacje o odsetkach lub odsetkach przewidywanych, potwierdzenia sald i inne dowolnie określone dokumenty lub zestawienia. Cała korespondencja z kontrahentami może być zapisywana w pamięci systemu, aby później sprawdzić, kiedy i jakie dokumenty były wysyłane do danego kontrahenta. Skrócony dostęp do opcji rozrachunków mają również osoby rejestrujące zamówienia lub wystawiające faktury dla kontrahentów, aby już na tym etapie sprawdzić zaległości odbiorcy wobec naszej firmy.
W systemie można ewidencjonować dowolne dobra (środki trwałe, wartości niematerialne, narzędzia itp.). Dla narzędzi można prowadzić kartoteki wypożyczeń przez pracowników oraz planować i ewidencjonować przeprowadzane badania i kontrole techniczne. Automatycznie naliczane są comiesięczne odpisy amortyzacyjne według aktualnych przepisów księgowych i podatkowych. Na podstawie wprowadzonych danych można budować raporty wg dowolnych kryteriów, tworzyć plany amortyzacji, napraw jak również przeprowadzać i rozliczać inwentaryzacje.
W systemie zostały wbudowane narzędzia pozwalające precyzyjnie określać budżety na planowane koszty, jak również spodziewane przychody. Budżety są definiowane przez operatora. Dostępne są narzędzia do szybkiego tworzenia budżetów na kolejne okresy. Można je określać z taką dokładnością, z jaką jest zbudowany plan kont lub bardziej ogólnie. Do każdej pozycji budżetu można przypisać konta, z których mają być zbierane kwoty do wyliczenia realizacji budżetu. W każdym momencie można sprawdzić jak wygląda realizacja całości lub wybranej części budżetu za zadany okres czasu. Bieżąca obserwacja realizacji budżetów pozwala szybko reagować w przypadku powstawania odchyleń.
W systemie ewidencja kosztów odbywa się automatycznie na podstawie dokumentów rejestrowanych w różnych modułach. W szczególności są to dokumenty magazynowe, dokumenty ze środków trwałych, listy płac, faktury zakupowe. Niektóre z tych kosztów da się zakwalifikować bezpośrednio do uruchamianych zleceń, natomiast inne początkowo będą przypisane do kosztów ogólnych wydziału lub zakładu. System umożliwia bardzo szczegółowe analizowanie kosztów zwłaszcza kosztów bezpośrednich. Ponieważ koszty te są generowane na bieżąco w trakcie miesiąca, można szybko reagować przy wszelkich nieprawidłowościach, nie czekając na koniec miesiąca. W każdym momencie można obserwować wykorzystanie budżetów kosztów bezpośrednich przypisanych do poszczególnych zleceń. Koszty pośrednie, które gromadzą się w trakcie miesiąca, po jego zakończeniu są rozliczane różnymi współczynnikami na realizowane zlecenia. Moduł kosztów dostarcza narzędzia pozwalające zdefiniować kolejne fazy rozliczania kosztów w firmie. Znacznie skraca to pracę związaną z zamknięciem miesiąca i wyliczeniem osiągniętych wyników.
System posiada bardzo duże możliwości w zakresie obsługi sprzedaży. Wynikają one z doświadczeń zdobytych podczas wdrożeń systemu w firmach sprzedających swoje wyroby w różnych, często specyficznych, branżach. Są to zarówno firmy produkcyjne, jak i typowo handlowe, czy też usługowe. Praktycznie każda firma prowadzi indywidualną politykę dotyczącą sprzedaży, a w szczególności udzielania klientom rabatów. Moduł sprzedaży jest pod tym względem bardzo rozbudowany. Pozwala sprzedawać kontrahentowi wg określonej ceny (producenta, hurtowa, detaliczna). Dla danego kontrahenta można przypisać kilka sposobów udzielania rabatów:
 • rabat ogólny na cały asortyment przypisany do kontrahenta,
 • szczegółowy cennik dla kontrahenta określający konkretne ceny lub procenty rabatów na cały asortyment lub wybraną grupę wyrobów,
 • tabela upustów pozwalająca określić cenę lub rabat w zależności od ilości danego asortymentu kupowanej przez klienta.
Oprócz wyżej wymienionych sposobów udzielania rabatów operator może zastosować warunki określone w zamówieniu od kontrahenta. Wówczas dokument sprzedaży powstaje automatycznie na podstawie wcześniej wprowadzonego zamówienia. Jest również możliwość utworzenia faktury na podstawie jednego lub kilku dokumentów magazynowych, jeśli wydania z magazynu są robione wcześniej. System współpracuje z drukarkami fiskalnymi wszystkich znaczących producentów na polskim rynku. Można również prowadzić sprzedaż mobilną w oparciu o zewnętrzny system wymieniający dane z systemem. Każdy dokument sprzedażowy wychodzący z systemu ma definiowalną postać, co pozwala spełnić oczekiwania każdego klienta. Jest również możliwość zdefiniowania kilku formularzy dla jednego dokumentu i wybierania odpowiedniej formy przy jego drukowaniu. Parametry sprzedaży pozwalają określić wytyczne do powstawania automatycznych dekretów do modułu FK. Również na podobnych zasadach powstają rejestry VAT. Nie trzeba wykonywać w tym celu żadnych dodatkowych czynności. Dokumenty sprzedaży są również podstawą do generowania dokumentów celnych. Takie dokumenty mogą być później wydrukowane bezpośrednio z systemu lub zapisane w postaci pliku przesyłanego do programu "Celina" funkcjonującego w Urzędach Celnych. System generuje deklaracje podsumowujące dotyczące nabyć i sprzedaży wewnątrzunijnej (VAT-UE). Moduł sprzedaży udostępnia wiele analiz umożliwiających tworzenie zestawień sprzedaży z dowolnych okresów, wg dowolnych kryteriów. Zestawienia tworzone w generatorach raportów mogą być automatycznie eksportowane do innych aplikacji np. do arkusza kalkulacyjnego.
Przy działaniu całości systemu zapisy księgowe tworzone są automatycznie. Z wszystkich dokumentów, które są wystawiane w innych modułach, powstają automatyczne dekrety. Są to dekrety z dokumentów magazynowych, sprzedażowych, środków trwałych, kasy, list płac itd. Na ich podstawie można obserwować bieżący stan firmy. Oczywiście wszystkie te dekrety muszą zostać zaakceptowane przez dział księgowości. Jedynymi dokumentami, które nie powstają w firmie, są faktury zakupowe oraz wyciągi bankowe. Te dokumenty należy wprowadzić do systemu. Z poziomu każdego dekretu można łatwo dotrzeć do dokumentu źródłowego, który ten dekret utworzył, więc nie ma potrzeby poszukiwania dokumentów w formie papierowej, czy przechodzenia do modułów źródłowych, z których te dokumenty zostały wygenerowane. System pozwala na pracę w kilku miesiącach księgowych, w szczególności na przełomie dwóch lat. Dzięki temu nie trzeba czekać na zamknięcie poprzedniego miesiąca, aby pracować na bieżąco w kolejnym. Moduł księgowości w pełni wykorzystuje informacje wprowadzane we wszystkich modułach systemu , przez co informacje księgowe są zawsze aktualne. Zapisy na kontach mogą być prowadzone w dowolnej walucie i automatycznie wyceniane i przeliczanie na złotówki. System wylicza różnice kursowe oraz pozwala wykonywać przeszacowania walut według zadanych kursów. Salda i obroty kont mogą być obserwowane zarówno w walutach obcych jak i w złotówkach.
System zawiera specjalny moduł, pozwalający generować rozbudowane sprawozdania na podstawie danych zebranych z kont księgowych, budżetów oraz danych z innych modułów systemu. W szczególności są to sprawozdania wymagane przez Główny Urząd Statystyczny. Dodatkowo można definiować dowolne raporty na potrzeby wewnętrzne firmy. Moduł sprawozdawczości daje możliwość porównywania wyników analiz z różnych okresów oraz porównywania ich z zakładanymi wcześniej budżetami. Każda pozycja sprawozdania jest opisana specjalnymi algorytmami, z użyciem funkcji pobierających określone kwoty z kont księgowych. Dzięki temu definicja sprawozdania nie musi być zapisana w programie na stałe i może być dostępna dla każdego uprawnionego użytkownika. Można również indywidualnie określić postać wydruku takiego sprawozdania. Służą do tego specjalne edytory dokumentów. W szczególności wynik sprawozdania można zapisać w postaci arkusza kalkulacyjnego. Moduł ma również wbudowaną funkcję obliczania sprawozdań o określonym czasie, co jest szczególnie przydatne do obliczania bardzo rozbudowanych analiz dotyczących długich okresów.
Moduł kadrowy wchodzący w skład systemu umożliwia prowadzenie szczegółowej ewidencji danych o pracownikach. Po wprowadzeniu dane są natychmiast dostępne we wszystkich działach, które z nich korzystają. Przebieg zatrudnienia w firmie jest dla każdego pracownika pamiętany historycznie. Oznacza to, że wprowadzenie nowych danych o zatrudnieniu (dział, stanowisko, wymiar, stawka, umowa, ubezpieczenia ZUS) nie powoduje usunięcia poprzednich. Dzięki temu można obserwować te dane na dowolny moment. Można również wprowadzać dane z wyprzedzeniem, bez konieczności czekania do momentu, od kiedy te dane zaczną obowiązywać. Dodatkowe kartoteki modułu dają możliwość gromadzenia danych o szkoleniach, badaniach, wyposażeniu (ubrania, narzędzia), nagrodach i karach oraz danych wojskowych. System spełnia wymagania firm zatrudniających pracowników poza granicami Polski. Pozwala zapisać dane dotyczące zezwoleń na pracę, urzędów zagranicznych, wiz, ubezpieczeń itp. Jest również dostosowany do specyficznych przepisów dotyczących zakładów pracy chronionej. Na podstawie danych wprowadzonych w kadrach można automatycznie wygenerować dokumenty zgłoszeniowe do programu Płatnik. Zgłoszenia również mogą być generowane dla pojedynczego pracownika lub dla dowolnej grupy pracowników. Wszystkie dane zapisane w module kadrowym można wydrukować w postaci raportów lub pism kadrowych. Są to typowe zestawienia o określonej formie, jak również definiowalne przez użytkownika za pomocą generatorów. Wszelkie dokumenty są definiowane za pomocą specjalnego edytora, który umożliwia wstawienie do dokumentu dowolnych danych o pracowniku. Dzięki temu każdy uprawniony użytkownik może definiować nowe pisma. Można je drukować dla pojedynczych pracowników oraz dla dowolnie wybranych grup.
Podstawą prowadzenia ewidencji czasu pracy są kalendarze (harmonogramy pracy). W systemie można zdefiniować dowolną ilość kalendarzy, ujmując w nich wszelkie szczegóły dotyczące norm godzin, zmian, dni wolnych, godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, rozliczania godzin nadliczbowych itp. Mogą to być kalendarze dla grupy pracowników (np. dla wybranej zmiany), jak również indywidualne, dotyczące danego pracownika. Na podstawie kalendarza tworzony jest dziennik pracownika. W dzienniku można zarejestrować godziny pracy, jak również wszelkie nieobecności oraz składniki dodatkowe, na podstawie, których później w płacach będą naliczane dodatki (np. szkodliwe, nocne). Moduł ewidencji czasu pracy pozwala prowadzić kartoteki urlopowe. Kontrola wykorzystania urlopu wypoczynkowego odbywa się wg aktualnych przepisów Kodeksu pracy. Wymiar urlopu jest automatycznie przydzielany pracownikowi na podstawie wprowadzonych okresów zatrudnienia. Ewidencja może być również prowadzona na podstawie odczytów z czytników kart wejścia/wyjścia. System jest przystosowany do współpracy z wszelkiego rodzaju czytnikami kart magnetycznych, zbliżeniowych, itp. Czas przepracowany może być również podstawą do rozdzielenia kosztów płac. Na podstawie dzienników powstają wszelkie wydruki dotyczące rozliczenia czasu pracy oraz dowolne analizy definiowane w generatorach raportów. Dane te są również głównym czynnikiem wpływającym na wyliczenie wynagrodzeń.
System ma wbudowaną pełną obsługę naliczania świadczeń wypłacanych przez firmę w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy to zwłaszcza zasiłków chorobowych. Są one naliczane wg aktualnych przepisów. Przy obliczeniach są uwzględniane następujące czynniki:
 • niezależność okresu zwolnienia od okresu kalendarzowego (można rejestrować zwolnienia na przełomie miesiąca, roku),
 • automatycznie wyliczanie stawki na podstawie wynagrodzenia z dowolnej liczby miesięcy wstecz dopełnionych do pełnych miesięcy,
 • wykluczanie miesięcy, w których pracownik nie przepracował połowy normy lub miesięcy dotyczących poprzedniego okresu zatrudnienia,
 • sprawdzenie, czy stawka nie powinna być pobrana z poprzedniego zwolnienia chorobowego, macierzyńskiego, opieki,
 • sprawdzenie z jakiego funduszu ma być chorobowe (fundusz zakładu czy fundusz ZUS),
 • automatyczne określenie procentu stawki dla poszczególnych okresów zasiłkowych (do 90 dni, powyżej 90 dni, dla chorobowego szpitalnego, wypadkowego, ciążowego),
 • wyliczanie okresu zasiłkowego (ostrzeżenie o przekroczeniu dowolnej liczby dni okresu zasiłkowego).
Po zarejestrowaniu zwolnień można za dowolny okres wydrukować kartoteki zasiłkowe oraz asygnaty. Jest również możliwość zarejestrowania wszelkich innych świadczeń i przerw w zatrudnieniu, na podstawie, których mają się tworzyć raporty ZUS RSA. Moduł zawiera także generatory pozwalające definiować własne analizy.
System pozwala realizować wszystkie zadania działu rachuby płac. Moduł płacowy jest ściśle powiązany z modułami dostarczającymi dane do niego takimi, jak kadry, ewidencja czasu pracy, czy zasiłki. Oznacza to, że w celu naliczenia wynagrodzenia można skorzystać z danych zarejestrowanych w tych modułach i nie trzeba ich wprowadzać powtórnie. Podstawą wszelkich wyliczeń są warunki i algorytmy określone w definicjach składników płacowych. Możliwe jest zdefiniowanie dowolnej liczby list płac w danym miesiącu. Listy te mogą dotyczyć zarówno wypłat wynagrodzeń z umów o pracę, jak i innych świadczeń, czy też wynagrodzeń z funduszu bezosobowego. Można naliczać wynagrodzenia wg dowolnego systemu: stawka miesięczna, stawka godzinowa, ryczałt, rada nadzorcza, umowy zlecenia i o dzieło. System obsługuje również przypadki bardziej skomplikowane bazujące na wynagrodzeniu akordowym. Istnieje możliwość rejestrowania kart pracy w oparciu o technologie wyrobów produkowanych w firmie. Wyliczenie może się odbywać wg kilku różnych algorytmów obliczania akordu zespołowego lub indywidualnego. Koszt tego wynagrodzenia jest również automatycznie przypisywany do danego wyrobu/zlecenia. Przy obliczaniu list płac są uwzględniane wszystkie aktualne przepisy dotyczące wynagrodzeń (podatkowe, ZUS, itp.). Na podstawie list płac, bez żadnych dodatkowych czynności, powstaje kartoteka płacowa, kartoteka podatkowa oraz kartoteka ZUS. Można również generować przelewy do programów bankowych (system współpracuje praktycznie z wszystkimi programami bankowymi), zaświadczenia o zarobkach (dowolne okresy, suma wynagrodzeń, średnie wynagrodzenie, itp.), deklaracje rozliczeniowe do Programu Płatnika. System pozwala drukować wszystkie rodzaje dokumentów PIT dotyczących wynagrodzeń. Podobnie jak w innych modułach, dostępne są stałe wydruki oraz definiowalne zestawienia pozwalające analizować płace w dowolnych okresach.

 Przykłady okien używanych w systemie


Certyfikaty


Kontakt

 Lokalizacja


 Nasze biuro

ZAP Rachunkowość Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35
63-400 Ostrów Wielkopolski
  zapr@zapr.pl
 +48 (62) 73 72 658

Krajowy Rejestr Sądowy: 0000013624
Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział KRS
Kapitał zakładowy: 50 000,-
NIP: 622-22-81-876

 Godziny urzędowania

Dzień Godziny
Poniedziałek 7:30 do 15:30
Wtorek 7:30 do 15:30
Środa 7:30 do 15:30
Czwartek 7:30 do 15:30
Piątek 7:30 do 15:30
Sobota dzień wolny
Niedziela dzień wolny

 Skontaktuj się z nami

Obraz CAPTCHA Odśwież obrazek